Portada

Els continguts d’aquest lloc, inclosos els textos, imatges i dissenys, pertanyen als seus autors i són gestionats per Molí de Serra SL.

 

Molí de Serra SL presenta aquests continguts amb la finalitat d’informar dels seus serveis i relacions amb els seus clients i autoritza l’ús exclusiu amb aquesta finalitat. De forma general queda prohibit el seu ús amb finalitats comercials, així com la transformació o alteració. Qualsevol ús d’aquests dissenys, imatges o textos haurà de citar expressament el seu origen.

 

 No s’autoritzen les presentacions dels continguts d’aquest lloc en una finestra alienta a Molí de Serra (framing).

 

Molí de Serra SL no es fa responsable de la informació que es pugui obtenir a través dels enllaços d’aquest lloc.